CNIRS

Centar za naučno-istraživački rad studenata – CNIRS

CNIRS je udruženje osnovano u okviru Studentskog parlamenta kako bi se popularizovao naučno-istraživački rad studenata. Ideju o osnivanju ovog udruženja podstakla je činjenica da se već pedeset četiri godine održava Кongres biomedicinskih nauka Srbije, na kojem studenti fakulteta medicinskih grupacija prezentuju svoje naučno-istraživačke radove. Na našem fakultetu u okviru katedri postoji veliki broj laboratorija koje su dobro opremljene, pored toga velika je zainteresovanost profesora da uključe studente u naučno-istraživački rad.

Svake godine organizuje se Кonkurs za prijavu radova. Studenti mogu odabrati neku od tema ponuđenih konkursom, ili u dogovoru sa profesorima – mentorima rada prijaviti rezervisanu temu iz oblasti u kojoj bi radili istraživanje. Pravo učešća imaju svi studenti druge ili starijih godina osnovnih studija i mogu raditi rad iz predmeta koji su odslušali ili položili. Кongresu biomedicinskih nauka Srbije prethodi organizacija Mini-kongresa na kojem studenti prezentuju svoje radove, a tročlana komisija koju predstavljaju profesori ih ocenjuje. Najbolje ocenjeni radovi predstavljau naš fakultet na Кongresu biomedicinskih nauka.

Studenti Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu su se prvi put predstavili sa svojim radovima na 52. Кongresu studenata biomedicinkih nauka Srbije sa međunarodnim učešćem u Budvi 2011. godine. Prezentovano je šesnaest radova u okviru sesije „Veterinarska medicina“. Ova nova sesija je tada i prvi put organizovana. Već naredne godine, na Кongresu koji je održan na Кopaoniku, studenti našeg fakulteta su uspešno prezentovali svoje radove. Polako ova organizacija postaje tradicija.

Centar za naučno istraživački rad studenata
Fakulteta veterinarske medicine
Univerziteta u Beogradu
Bulevar oslobođenja 18
11000 Beograd
Republika Srbija
Email: cnirs@vet.bg.ac.rs